Allt ni behöver för en framgångsrik Utlands-APL

Satsa globalt – Travel & Learn utför uppdraget tillsammans med er. Vi hjälper er att erbjuda era elever en fantastisk möjlighet till APL utomlands.

praktik utomlands

Vi gör APL utomlands enkelt.

Genom vårt stora internationella nätverk och med över 25 års samlad erfarenhet av internationella utbyten, vill vi förenkla och möjliggöra för skolor och elever att praktisera internationellt både på plats och virtuellt.

Vi tillhandahåller en fullservicelösning med praktik, boende och transporter som underlättar för utbildningsorganisationer i sina internationaliseringsarbeten.

Under pandemin har vi, tillsammans med våra partners, tagit fram och etablerat virtuella praktikplatser och utbildningsdagar. Ett bra och uppskattat komplement till fysiska mobiliteter.

Vi hjälper även till i ansökningsprocessen för de olika möjligheterna till finansiering genom att bistå med korrekt och relevant information, dokumentation samt rådgivning genom hela processen.

APL utomlands

APL utomlands

Att utföra sin APL utomlands är en investering för framtiden. Era elever kommer att få internationella kunskaper, lära sig problemhantering och lösa utmaningar, med ett internationellt tankesätt.

Våra program anpassas till de akademiska mål som ligger i er skolas utbildningsplan och kommer erbjuda unika möjligheter för fortbildning och personlig utveckling för eleverna.

Ett komplett servicepaket

Från start till slut och ännu lite längre.

Planering

Här jobbar vi fram en detaljplan med vad skolan behöver så att eleven är 100% förberedd vid start.

APL-placering

Kvalitetssäkrade praktikplatser i samråd med skolan. Vi skräddarsyr innehållet i praktiken utifrån era utbildningsbehov.

Resan

Vi jobbar i nära samarbete med flygbolag och era elever får en trygg resa till sin destination.

Efterarbete

Vid hemkomst jobbar vi med skolan i den dokumentation som ska utföras i rapporteringssyfte.

Vi säkerställer

  • att handledaren är väl insatt i sitt uppdrag
  • att elevens arbetsuppgifter i sin APL utgår ifrån de nationella målen för utbildningen
  • att eleven är väl förberedd och vet vad som förväntas
  • att arbetsplatsen är lämplig utifrån förväntat lärande, arbetsmiljö och värdegrund
  • att läraren och skolan har rutiner för planering, genomförande och uppföljning
  • att läraren har tid att planera, stödja och följa upp elevens APL
  • samverkan mellan skola och arbetsliv för att planera, genomföra och följa upp APL
APL utomlands
Atlas Praktik Utomlands

Atlas Praktik Utomlands

En möjlighet för elever till arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats i ett annat land finansierad av svenska staten. 

Virtuella mobiliteter

Virtuella mobiliteter

Ett virtuellt lärande är precis som det låter. Det är som en traditionell praktik med skillnaden att man får sin erfarenhet virtuellt istället för att vara i en kontorsmiljö eller på plats.

Virtuella projektdagar

Virtuella projektdagar

En paus i det vardagliga lärandet där eleverna under spännande dagar får möjligheten att virtuellt arbeta i en internationell miljö tillsammans med ett utländskt företag.

Finansieringsmöjligheter

Utlandspraktik behöver inte innebära stora kostnader för den enskilda skolan utan kan ge fantastiska möjligheter för elever och personal om arbetet genomförs rätt och rätt finansiering söks. 

HÄR kan du läsa om Erasmus+, en av de finansieringsmöjligeter som finns.