Praktik Utomlands

Praktik Utomlands

Att praktisera utomlands är en investering för framtiden. Eleven kommer att få internationella kunskaper, lära sig problemhantering och lösa utmaningar, med ett internationellt tankesätt. 

Den personliga utvecklingen som praktiken i utlandet ger kan bidra till en bättre position på arbetsmarknaden för eleverna.

Praktikplats – en väg ut i arbetslivet

Att praktisera utomlands är ett sätt att skaffa sig nyttiga erfarenheter, knyta kontakter, förbättra språkkunskaper och bygga på meriter i CVt. En praktikplats blir för många en direkt väg ut i arbetslivet. För eleven kan en praktik utomlands vara en ögonöppnare och bidra till ökad studiemotivation. 

Det finns även exempel på att APL i utlandet ibland kan ses som den enda möjligheten att tillgodose elevernas behov av att få komma till utvecklande APL-platser. En del praktikprogram erbjuder avlönade praktikplatser, till exempel inom turism och service i USA. 

Praktik utomlands är en fantastisk möjlighet för elevens personliga utveckling!