Vår Idé

Vår idé

Genom vårt stora internationella nätverk och över 25 års samlad erfarenhet av internationella utbyten, vill vi förenkla och möjliggöra för skolor och elever att praktisera internationellt både på plats och virtuellt. Vi tillhandhåller en fullservicelösning med praktik, boende och transporter som underlättar för utbildningsorganisationer i sina internationaliseringsarbeten.

Under pandemin så har vi tillsammans med våra partners tagit fram och etablerat virtuella praktikplatser och utbildningsdagar. Ett bra och uppskattat komplement till fysiska mobiliteter.

Vi hjälper även till i ansökningsprocessen för de olika möjligheterna till finansiering genom att bistå med korrekt och relevant information, dokumentation samt rådgivning genom hela processen.