Erasmus +

people, students, university-6027028.jpg

Erasmus +

Vi hjälper skolor och utbildningsinstitut att genomföra ERASMUS+ finansierade mobiliteter.

Vi har genom vår erfarenhet och stora internationella nätverk utvecklat projekt tillsammans med skolor och i flera fall helt tagit fram projekt på uppdrag av skolor.

Vi har även bistått skolor i ansökningsprocessen för ERASMUS+ finansiering för mobiliteter.

Har din skola blivit beviljad medel för internationalisering? 

Då kan vi underlätta ert arbete och förse era elever med högkvalitativa och trygga praktikplatser.

Vi förser er skola med fullserviceprogram inom ramarna för ERASMUS+ där vi anpassar våra tjänster utifrån era behov. 

Vi arbetar i projektform och tillsätter ett team för att organisera era mobilitetsprojekt och kan erbjuda en komplett lösning för ditt ERASMUS+-program. Det betyder att du bara har att göra med en organisation för dina mobilitetsbehov som täcker flera destinationer och länder vilket underlättar och förenklar ert ERASMUS+-arbete.

Högkvalitativa och trygga praktikplatser

Fullserviceprogram inom ramarna för ERASMUS+

En organisation för alla mobilitetsbehov

Låter detta intressant?

Låt oss berätta mer om hur vi arbetar, vad vi kan erbjuda er och hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut.