Varför praktik utomlands?

Varför praktik utomlands?

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utlandet bidrar i första hand till elevernas personliga utveckling. De utvecklas till mera självständiga och ansvarstagande individer med större tro till sig själva och till sin förmåga att klara sig på egen hand. Plus att det är kul och spännande att arbeta och bo en tid i ett annat land och få större förståelser för andra kulturer.

God förberedelse för arbetslivet

Genom APL i utlandet förbereds eleverna för såväl arbetslivet som vuxenlivet. APL i utlandet bidrar även till att eleverna utvecklar och fördjupar sina yrkeskunskaper.  

Det finns även exempel på att APL i utlandet ibland kan ses som den enda möjligheten att tillgodose elevernas behov av att få komma till utvecklande APL-platser. 

Den personliga utvecklingen som praktiken i utlandet ger kan bidra till en bättre position på arbetsmarknaden för eleverna.

Ökad motivation i skolarbetet


För elever kan möjligheten att få genomföra en eller flera praktikperioder i utlandet bidra till att de blir mer motiverade i sitt skolarbete.

Lärare beskriver även arbetet med APL i utlandet som utvecklande för dem själva.

Elever som genomför delar av sin APL utomlands kan vanligen tillgodoräkna sig praktikperioden i utlandet som en del av sin utbildning.

Extra viktigt för elever i behov av särskilt stöd

För elever i behov av särskilt stöd kan möjligheten att genomföra en praktikperiod i utlandet ha särskilt stor betydelse för den personliga utvecklingen.

Det är sällan dessa elever själva aktivt söker praktik i utlandet eftersom de oftast inte ser sig som möjliga kandidater. Det är därför viktigt att de får uppmuntran och stöd av sina lärare.

Det är också viktigt att sprida goda exempel på hur elever i behov av särskilt stöd har genomfört praktik i utlandet.

Travel & Learn

Hur vi kommer in i bilden?

Att genomföra sin APL utomlands är en fantastik möjlighet och Travel & Learn kan hjälpa till att förverkliga den genom vår;

  • Kompetens
  • Erfarenhet
  • Stora internationella nätverk

Kontakta oss i dag om hur vi kan hjälpa er!