Handledning

Handledning

Travel & Learn ger skolan en fullservice med handledning rakt igenom projektet från att en förfrågan är lagd till att planeringen och genomförandet av mobiliteten är klart.

Utlandspraktik

Många fördelar

Ett sätt att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och samtidigt stärka kvaliteten är att erbjuda elever möjlighet till praktik utomlands. Utlandspraktik har många fördelar:

Nya yrkes- och språkkunskaper

Genom praktik utomlands skaffar sig elever yrkeskunskaper de inte kan få i Sverige och får träna praktiskt på engelska och andra språk.

Fler genomför utbildningen

Utlandspraktik ökar ofta elevernas motivation för skolarbetet, vilket är viktigt för att motverka avhopp.

Mogna för arbetslivet

Elever som praktiserat utomlands vittnar om att de blivit mer självständiga, fått större tilltro till sig själva och till sin förmåga att klara sig på egen hand.

Vi gör det enkelt

Det är ett komplext och utmanande arbete att förverkliga praktik utomlands för elever och där hjälper vi till med bland annat:

  • support
  • placering utomlands
  • handledning genom hela projektet

På alla våra program har eleverna handledning från start till hemkomst.

De bedöms under sin tid på praktiken utomlands och kan alltid diskutera med sin handledare på plats under sin praktikperiod, en trygghet för både elev och lärare. 

Kontakta oss så berättar vi mer!