Virtuella Projektdagar

Virtuella Projektdagar

En paus i det vardagliga lärandet där eleverna under spännande dagar får möjligheten att virtuellt arbeta i en internationell miljö tillsammans med ett utländskt företag.

En dag utöver det vanliga

Pandemin har öppnat upp för flera former av digital undervisning och praktik. Travel & Learn ligger i framkant här genom att i samverkan med er skola, kunna förse eleverna med virtuella projektdagar på en internationell nivå.

girl, laptop, school supplies-5662435.jpg
Förinspelat videomaterial 
Live sessions
Workshops
Digitala föreläsningar

Så fungerar det

Vi tar, tillsammans med er skola, fram virtuella projektdagar inom en yrkesutbildning ni önskar. Vi förser er skola med förinspelat videomaterial från arbetsplatser och företag utomlands. Tillsammans med live sessions under dagen skapar vi workshops och spännande undervisningsinnehåll.

Eleverna är med under digitala föreläsningar och jobbar sedan med olika projekt tillhörande företaget/organisationen som är baserad utomlands. På så sätt får eleven inblick i en utländsk organisation, dess verksamhet och lär sig arbeta i en internationell virtuell miljö. 

Detta skapar en unik plattform som många diskuterar som en ”Blended Mobility” där eleven ges möjlighet att virtuellt praktisera utomlands i en internationell miljö från skolbänken hemma. 

Kontakta oss så berättar vi mer!