Atlas Praktik Utomlands

Atlas Praktik Utomlands

Atlas praktik är en möjlighet för elever till arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats i ett annat land finansierad av svenska staten. 

Utlandspraktiken kan ge såväl yrkesmässig utveckling som kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper. Syftet med programmet är att skapa möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utlandet för att förverkliga läroplanens mål om internationalisering.

Elever på gymnasieskolans yrkesprogram eller gymnasiesärskolan samt studerande på Yrkesvux kan genomföra sin APL på en arbetsplats med koppling till utbildningen. APL utomlands fungerar på samma sätt som APL i Sverige. Den ska genomföras på en arbetsplats som har en koppling till elevernas eller de studerandes yrkesutbildning.

Två terminer för genomförandet

1 års projekttid

Projektperioden är ett år, vilket innebär att ni får två terminer på er att genomföra de APL-perioder er skola eller organisation får bidrag för.

Minst 3 veckor praktik

Elever ska genomföra APL i minst tre veckor (15 arbetsdagar). Gymnasiesärskolans elever genomför APL minst två veckor. Maxgränsen är 15 arbetsveckor.

Ansöka om finansiering

Travel & Learn bistår i ansökningsprocessen för finansieringen av dessa APL-platser.

Travel & Learn

Vidareförmedlande organisation

Partnerorganisationen kan vara ett företag eller en organisation som står för APL-plats eller en så kallad vidareförmedlande organisation som tar på sig att hjälpa er att hitta lämpliga APL-platser utomlands. 

Många års erfarenhet

Travel & Learn har under många år varit vidareförmedlande organisation till en rad skolor och utbildningsarrangörer för att hjälpa deras elever till lärorika och givande praktikplatser utomlands. 

Som researrangör har vi ett stort kontaktnät över hela världen och kan på så sätt hjälpa era elever till kvalificerade och trygga praktikplatser runtom i världen.

Praktikplatser

Tillsammans med er skola skräddarsyr vi praktikplatser/APL utomlands utifrån era olika utbildningars behov. 

Tillsammans med er säkerställer vi:

  • kvalitet
  • innehåll
  • säkerhet
  • arbetsmiljö 

Allt för att ge eleverna bästa tänkbara upplevelse och läroprocess. 

Vi arrangerar praktikplatserna utefter er förfrågan!