Virtuella Mobiliteter

Virtuella Mobiliteter

Vi har länge vetat att virtuella mobiliteter skulle komma att bli viktigt i utbildningar – en dag i framtiden. Det vi inte visste var att denna framtid skulle komma så snabbt och inte lämna utrymme till så mycket val! Det virtuella är här för att stanna och vi på Travel & Learn är här för att göra det enklare för er skola. Vi skräddarsyr det som ni efterfrågar så det matchar utbildningens läromål för eleverna. Eleverna kommer på ett internationellt perspektiv få ta del av sin praktik med skarpa uppdrag på företag i Sydafrika via oss på Travel & Learn.

Vår värld blir mer och mer beroende utav att samarbeta virtuellt. Utbrottet av Covid-19 och framstegen inom digital teknik har nu drivit ett betydande antal jobb ut från kontoret och in i det virtuella rummet som uppmuntrar fler företag att anamma den avlägsna arbetskulturen. Den tekniska revolutionen har gjort det möjligt för företag att bli innovativa i sitt sätt att bedriva sitt arbete och omdefiniera var arbetet görs.

Ett virtuellt lärande är precis som det låter. Det är som en traditionell praktik med skillnaden att man får sin erfarenhet virtuellt istället för att vara i en kontorsmiljö eller på plats. Det finns oändliga möjligheter för eleven att ha olika kommunikationsredskap under sitt onlinelärande. Eleven får uppgifter på samma sätt som de skulle få om de varit på en arbetsplats rent fysiskt, och de bedöms utefter sitt arbete tillsammans med läraren och handledaren som jobbar på det företag eleven praktiserar på.

Eleven behöver inte ha sin praktik 5 dagar i veckan. Hen kan ha t.ex. 2 dagar praktik i veckan i X antal veckor så att det till slut blir t.ex. 3 veckor totalt efter totalt 8 veckor.

Att utveckla digitala färdigheter är otroligt viktigt. Arbetsgivare kommer alltid att titta efter människor med digital kompetens som gör eleverna mer attraktiva för framtida arbetsgivare.

Travel & Learn´s virtuella mobiliteter är för alla gymnasieskolor med yrkesutbildningar som behöver få ut sina elever på mobilitet här och nu med skarpa uppdrag att utföra.

Vilka utbildningar finns det virtuella lösningar för?

Alla utbildningar har virtuella möjligheter för lärande, det finns inga begränsningar. Ni kontaktar oss med de läromål ni har och vad ni har för kravställningar och vi tar fram en praktikplats som uppfyller det som efterfrågas.

Vad får eleven ut utav sitt lärande?

Era elever får ett relevant lärande på en global skala som överensstämmer med målen för utbildningen.

  • De kommer förbättra sina färdigheter inom kommunikation och får industrikunskap.
  • De får lära sig företagskultur, självständighet och får en interkulturell kommunikationsförmåga.
  • De kommer lära sig värdefulla livsfärdigheter, tidsplanering och självständighet.
  • De får utveckla professionella referenser globalt & utveckla sitt nätverk
  • De får lära sig organisera
  • De får lära sig om ett land och dess kultur
  • De får nya språkkunskaper
Travel & Learn

Så här jobbar vi

Travel & Learn är i grunden så mycket mer än en researrangör.

Vi har spetskompetens inom det vi förmedlar och är unika i branschen med våra kunskaper som helt och hållet är baserade på erfarenhet, utbildning och ett globalt nätverk. Vi vill att era elever ska få en lärorik tid som gör nytta för dem långt efter att mobiliteten är färdig. Det är därför som vi tillsammans med er noga planerar innehåll, aktiviteter och upplägg så att det maximerar det syfte ni har. Vårt nätverk utav olika platser online står redo att fylla elevens tid med värde.

Vi har ett stort kontaktnät över hela världen. Efter mer än 20 år i resebranschen kan vi tillse att ni får kontakter med företag av ytterst hög kvalité då vi kvalitetssäkrat det vi erbjuder.

I vårt arvode ingår:

Projektledning

Planering, genomförande, uppföljning i samverkan med en kontaktperson från er. Vi gör det stora jobbet så att ni kan fortsätta att fokusera på er kärnverksamhet.

Vi kartlägger arbetsplatsen tillsammans med er så att vi kan fastställa vilka lärandemål som finns på arbetsplatsen i Sydafrika.

Uppgifter/Skarpa Uppdrag

Skolan får i god tid innan praktiken börjar information om vilken form av projekt eleverna kommer att jobba med under sin mobilitet. Det kommer vara skarpa uppdrag som eleven får från den plats de är på.

Vi tar fram det i samråd med skolan som förmedlar målbilder och kurs upplägg så att vi kan integrera mobiliteten i utbildningen som eleverna går.

100% närvaro 

Under elevernas praktik finns vi alltid tillgängliga online för att göra allt så enkelt och smidigt som möjligt. Vi screenar elevens arbete och utvärderar den noggrant.

Handledare

Eleven får en handledare på det företag som de är hos.
Handledaren har kontinuerlig kontakt med eleven precis som om de hade varit på en fysisk arbetsplats, enda skillnaden är att det är virtuellt. Handledaren har trepartssamtal med elev och lärare under tiden samt finns handledaren tillgänglig under elevens tid hos dem.

Kulturellt seminarie

Eleven får ett seminarie online om landet och dess kultur.

Företagskultur

Eleven får ett seminarie kring företagskulturen.

Certifikat

Eleven får ett certifikat som kommer vara användbart för framtiden.

Uppföljning under och efter praktiken

Vi gör kvalitets checkar under och efter att mobiliteten genomförts med möten och utvärderingar.

Låter detta intressant?

Kontakta oss redan idag!