Djurvård Welgevonden

Denna plats är för elever som läser Sällskapsdjur- och djursjukvård samt Djurpark.

Welgevondens Viltreservat grundades 1993 och ligger beläget i Waterberg-regionen, ca 6 timmar nordväst om Johannesburg. Det är privatdrivet och ett skyddat område. Här finns det mer än 40.000 hektar ren vildmark som huserar ”The big 5” och över 300 fågelarter tillsammans med hundratals andra djur och växtarter.

Reservatet har aldrig tillåtit jakt och har ett begränsat antal besökare. Här får du möjlighet att observera dessa djur på nära håll. Du blir en del av ett forskningsprogram som kommer direkt länka dig till de som har management av reservatet.

Under din APL-tid
kommer du ha en
variation utav
uppgifter.

Nedan är exempel på dem:

  • Assistera vid pågående forskning kring djuren som finns
  • Se till att reservatet och vägarna hålls rena och naturliga
  • Lära dig om tjuvskytte och hur man jobbar aktivt med att förminska detta
  • Sätta upp kameror i forskningssyfte
  • Deltaga i sövningar och veterinärarbete (omfattning varierar beroende på vilka åtgärder som är aktuella)
  • Se till att växtlivet sker på naturlig väg och ta bort invasiva arter som inte hör till området
  • Samla in växt eller djurprover till analys
  • Spåra upp djur och observera dem
  • Inventering utav växter och djur

Du kommer att få åka med ut i reservatet till olika angivna djurleder för att dokumentera när eventuella växtätare dyker upp. Arter inkluderar t.ex. Greater Kudu, vit noshörning, elefant, blå gnu och många fler. Detta är en aktivitet som görs månadsvis och tar 3 dagar att genomföra. Föreställ dig en tre dagars safari, ett utmärkt tillfälle att få mer kunskap om de olika arterna.

Djurvårdarna har stor erfarenhet av att sköta djur i anläggningar. Här får du chansen att lära dig om djurens naturliga livsmiljöer, beteenden, interaktioner mellan olika arter, ekologi & födoval. Dessa kunskaper är en mycket viktigt grund även för att kunna ge djur i anläggningar bästa möjliga förutsättningar.

Att vara reservatets ögon och öron ger dig en upplevelse för livet.

Welgevonden arbetar för att minimera tjuvjakten. 

De har bara haft en incident under 9 år på området. Du kommer att bidra genom att aktivt söka efter noshörningar och lära känna dem individuellt. Detta för att hjälpa till att uppdatera individuella identifieringsguider.

Beteendeobservationer, foton och GPS-positioner registreras för att dokumentera där djuren brukar hålla till. Denna verksamhet pågår under hela året; en otrolig upplevelse och ett utmärkt tillfälle att göra skillnad och bevara den vita noshörningen.

Hem till den största och mest framgångsrika vilda gepardpopulationen

Welgevonden är hem till den största och mest framgångsrika vilda gepardpopulationen i Water-klustret; ett enormt hopp för denna sårbara art. Du kommer att delta aktivt i bevarandet av denna art genom att uppdatera deras identitetskit. Denna verksamhet sker när en gepard upptäcks, alltså då och då året runt och det bjuder på många trevliga överraskningar!

Bedömningar av savannens skick genomförs för att övervaka bl.a. överflöd av gräs på reservatet. Grästuvor identifieras, mångfalden och mängden tillgängliga betesmarker innan vintersäsongen.

Ett långsiktigt
övervakningsprogram

Undersökningar för trädväxtligheten är också en del av det långsiktiga övervakningsprogrammet och involverar mätning av träd och buskar för att uppskatta täckning, utreda strukturell variation och att kvantifiera elefanternas påverkan. Dessa undersökningar genomförs på samma platser som savannundersökningarnas tillståndsbedömningar, men genomförs maj-jun varje år.

Du kommer att få en förståelse för ekosystemens dynamik.

Det finns en bristande kunskap om artrikedomen av smågnagare och fladdermöss som förekommer i Welgevonden. Fällor sätts ut och dessa kräver dagliga kontroller för att identifiera och befria djuren.

Fladdermöss kommer att identifieras på kvällarna intill platser där de förekommer med hjälp av en ultraljudsdetektor för att identifiera deras läten, samt observera flygmönster.

Dessa aktiviteter pågår året runt och du kommer, med hjälp av de små däggdjursfällorna, få möjlighet att träffa gnagarna i Welgevonden.

Fladdermössbevakningen kommer att ge möjlighet att först njuta av en solnedgång följt av stjärnskådning och till sist njuta av en kvällstur med bil tillbaka till lägret!

Plains Project

Welgevonden är ett reservat som består av sur mark vilket innebär att kvaliteten på betesmarker i allmänhet är dålig. Därför, som en del av Plains Project, pågår introduktioner av viltarter för att öka bestånden av betande arter såsom Zebra och Blå gnu för att påskynda skapandet av fler betesmarker.

Du kommer att vara involverad i att införa viltarter genom att bistå med att räkna och observera tillståndet hos djur. Detta är en stor möjlighet att få lite praktisk erfarenhet av och lära dig om att fånga in vilt.

Boende & mat

Boendet är relativt enkelt för att smälta in i miljön. Att bo i tält nattetid och ta del av alla djurens läten är helt fantastiskt!

Ni hjälps åt att laga middagar och att packa med lunchen ut på dagsturerna.

Hur ser dagarna ut?

Dagarna är varierande och här går det inte ha ett schema då alla dagar är varierande beroende på vad som händer.

Dina handledare på plats

ISABEL ROWLES
Biomonitoring Manager

Izzy studied BSc Biology (Hons) at the University of Leeds, after which she joined Manyoni Private Game Reserve as Management Team Assistant. Here, Izzy gained experience in wildlife interventions and wildlife population data management.

She developed a keen interest in vegetation and how veld condition assessments can facilitate effective and adaptive management practises. She also gained exposure to mapping using QGIS. Izzy later doubled up as a Rhino Carer, rehabilitating orphaned Black Rhino, White Rhino, Hippo, Buffalo, and Zebra, and assisted with a pangolin reintroduction program.

Izzy later joined Wildlife ACT, training new wildlife monitors and developing the Endangered and Priority Species Conservation and Habitat Management Course. Over this time, she freelanced at Ithala, Phinda, Hluhluwe-iMfolozi and uMkhuze.

She relocated to a farm in the Midlands to review the grazing management strategy, complete a mapping project, coordinate mass capture of eland and facilitate drone spraying trials for alien and invasive plant control. In 2024 she was appointed as Biomonitoring Manager at Welgevonden Game Reserve.

KAYLON MINNAAR
Biomonitoring Officer

Born and raised in the city with a heart longing for the bush, Kaylon’s journey began at Welgevonden. After matriculating, he came as a volunteer to see if he had what it takes to live in and work in the bush.

This life changing experience was complete confirmation that he belongs in conservation, so he left his permanent job to study Nature Conservation. During his student years he volunteered as a research assistant and landed up on Somkhanda Community Game Reserve. Here he was exposed to number of conservation activities including reserve maintenance, snare sweeps, wildlife monitoring, wildlife interventions, community work.

He undertook a business course, before finding himself back in the bush working for Wildlife ACT as a Priority Species Monitor at Hluhluwe-iMfolozi Park and Conservation Course facilitator. Here, he gained valuable experience in a broad variety of monitoring and conservation activities including building a vulture recovery center, leopard surveys, camp maintenance, boma maintenance, boma care and feedings of wild dogs, endangered species monitoring, wildlife collarings, lion branding, relocation, introductions and bonding of wild dogs.

He also contributed to vulture surveys which included fitting GPS trackers on Lappet-faced Vultures. 2024, he assumed the role of Biomonitoring Officer at Welgevonden.

BRITTANY MACLEAR
Biomonitoring Officer

Brittany was born in Cape Town and moved to the Eastern Cape at a young age, where she spent half of her childhood. For the other half, she lived with her family in rural West Africa, growing up amongst wild fauna and flora. Brittany attended international schools in Mali and Senegal and then matriculated in South Africa.

Upon finishing school, she moved to England where she spent a year studying Complementary Therapies. After becoming a qualified Masseuse, Reflexologist, and Aromatherapist, Brittany decided to move back to South Africa, where her heart belongs.  Growing up in remote bushlands instilled in her a love for nature and wildlife, and so she decided to put her passions into action by obtaining an Advanced Diploma in Nature Conservation at Nelson Mandela University, George.

She completed her practical year at Kariega Game Reserve, and thereafter spent a year in the hospitality industry working in Lodge Management. Following her love of being in the field, Brittany then decided to move North to experience ‘real wilderness’ at Welgevonden, where she could hone her bush knowledge and skills, as well as actively contribute to conservation through data collection and environmental education. Brittany has a special interest in large mammal ethology and research, and enjoys travelling, baking, reading and general adventuring in her spare time.
BAREND CHRISTOFFEL JANSE VAN RENSBURG
Biomonitoring Officer

Barend was born in 2001 in Trichardt, Mpumalanga. He attended Boerefort Primary School in Pretoria but in 2011 moved to Switzerland with his family where he completed his primary education at La Côte International School Aubonne, Switzerland. Barend completed his high school education at the International School of Geneva, Switzerland, matriculating with the International Baccalaureate Careers Programme (IBCP) qualification.

Having a deep love for nature and interest in conservation Barend decided to pursue a career in Nature Conservation. In 2020 he successfully completed a 23-week Bushwise Field Guides Course in Limpopo, South Africa, as well as a Research course with Bushwise in conjunction with Rhino revolution and Global Vision International (GVI) in the latter part of 2020. In 2021, driven by his fervent love for nature, Barend pursued enrollment in the Diploma in Nature Conservation at Tshwane University of Technology (TUT). Barend is currently the Biomonitoring Officer at Welgevonden. Barend has a deep passion for Entomological studies and ecology