Djurvård Welgevonden

Denna plats är för elever som läser Sällskapsdjur- och djursjukvård samt Djurpark.

Welgevondens Viltreservat grundades 1993 och ligger beläget i Waterberg-regionen, ca 6 timmar nordväst om Johannesburg. Det är privatdrivet och ett skyddat område. Här finns det mer än 40.000 hektar ren vildmark som huserar ”The big 5” och över 300 fågelarter tillsammans med hundratals andra djur och växtarter.

Reservatet har aldrig tillåtit jakt och har ett begränsat antal besökare. Här får du möjlighet att observera dessa djur på nära håll. Du blir en del av ett forskningsprogram som kommer direkt länka dig till de som har management av reservatet.

Under din APL-tid
kommer du ha en
variation utav
uppgifter.

Nedan är exempel på dem:

  • Assistera vid pågående forskning kring djuren som finns
  • Se till att reservatet och vägarna hålls rena och naturliga
  • Lära dig om tjuvskytte och hur man jobbar aktivt med att förminska detta
  • Sätta upp kameror i forskningssyfte
  • Deltaga i sövningar och veterinärarbete (omfattning varierar beroende på vilka åtgärder som är aktuella)
  • Se till att växtlivet sker på naturlig väg och ta bort invasiva arter som inte hör till området
  • Samla in växt eller djurprover till analys
  • Spåra upp djur och observera dem
  • Inventering utav växter och djur

Du kommer att få åka med ut i reservatet till olika angivna djurleder för att dokumentera när eventuella växtätare dyker upp. Arter inkluderar t.ex. Greater Kudu, vit noshörning, elefant, blå gnu och många fler. Detta är en aktivitet som görs månadsvis och tar 3 dagar att genomföra. Föreställ dig en tre dagars safari, ett utmärkt tillfälle att få mer kunskap om de olika arterna.

Djurvårdarna har stor erfarenhet av att sköta djur i anläggningar. Här får du chansen att lära dig om djurens naturliga livsmiljöer, beteenden, interaktioner mellan olika arter, ekologi & födoval. Dessa kunskaper är en mycket viktigt grund även för att kunna ge djur i anläggningar bästa möjliga förutsättningar.

Att vara reservatets ögon och öron ger dig en upplevelse för livet.

Welgevonden arbetar för att minimera tjuvjakten. 

De har bara haft en incident under 9 år på området. Du kommer att bidra genom att aktivt söka efter noshörningar och lära känna dem individuellt. Detta för att hjälpa till att uppdatera individuella identifieringsguider.

Beteendeobservationer, foton och GPS-positioner registreras för att dokumentera där djuren brukar hålla till. Denna verksamhet pågår under hela året; en otrolig upplevelse och ett utmärkt tillfälle att göra skillnad och bevara den vita noshörningen.

Hem till den största och mest framgångsrika vilda gepardpopulationen

Welgevonden är hem till den största och mest framgångsrika vilda gepardpopulationen i Water-klustret; ett enormt hopp för denna sårbara art. Du kommer att delta aktivt i bevarandet av denna art genom att uppdatera deras identitetskit. Denna verksamhet sker när en gepard upptäcks, alltså då och då året runt och det bjuder på många trevliga överraskningar!

Bedömningar av savannens skick genomförs för att övervaka bl.a. överflöd av gräs på reservatet. Grästuvor identifieras, mångfalden och mängden tillgängliga betesmarker innan vintersäsongen.

Ett långsiktigt
övervakningsprogram

Undersökningar för trädväxtligheten är också en del av det långsiktiga övervakningsprogrammet och involverar mätning av träd och buskar för att uppskatta täckning, utreda strukturell variation och att kvantifiera elefanternas påverkan. Dessa undersökningar genomförs på samma platser som savannundersökningarnas tillståndsbedömningar, men genomförs maj-jun varje år.

Du kommer att få en förståelse för ekosystemens dynamik.

Det finns en bristande kunskap om artrikedomen av smågnagare och fladdermöss som förekommer i Welgevonden. Fällor sätts ut och dessa kräver dagliga kontroller för att identifiera och befria djuren.

Fladdermöss kommer att identifieras på kvällarna intill platser där de förekommer med hjälp av en ultraljudsdetektor för att identifiera deras läten, samt observera flygmönster.

Dessa aktiviteter pågår året runt och du kommer, med hjälp av de små däggdjursfällorna, få möjlighet att träffa gnagarna i Welgevonden.

Fladdermössbevakningen kommer att ge möjlighet att först njuta av en solnedgång följt av stjärnskådning och till sist njuta av en kvällstur med bil tillbaka till lägret!

Plains Project

Welgevonden är ett reservat som består av sur mark vilket innebär att kvaliteten på betesmarker i allmänhet är dålig. Därför, som en del av Plains Project, pågår introduktioner av viltarter för att öka bestånden av betande arter såsom Zebra och Blå gnu för att påskynda skapandet av fler betesmarker.

Du kommer att vara involverad i att införa viltarter genom att bistå med att räkna och observera tillståndet hos djur. Detta är en stor möjlighet att få lite praktisk erfarenhet av och lära dig om att fånga in vilt.

Boende & mat

Boendet är relativt enkelt för att smälta in i miljön. Att bo i tält nattetid och ta del av alla djurens läten är helt fantastiskt!

Ni hjälps åt att laga middagar och att packa med lunchen ut på dagsturerna.

Hur ser dagarna ut?

Dagarna är varierande och här går det inte ha ett schema då alla dagar är varierande beroende på vad som händer.

Margerie Aucamp – din handledare på plats

Margerie Aucamp föddes den 19 mars 1990 i Pretoria. Tack vare sin passion för det vilda djurlivet, utbildade hon sig och erhöll ett diplom i naturförvaltning. Senare startade hon sin karriär på Ann van Dyk Cheetah Centre. Därefter fortsatte hon med att guida vid Pilanesberg Game Reserve i tre år där hon förverkligade sin passion för natur- och naturfotografering.

Margerie gick med i Welgevonden-teamet 2019 där hon är anställd som samordnare av frivilliga forskningsprogram. Hon har en stor passion för både natur och människor, vilket gör att det här passar henne perfekt.