Djurvård Reptile Center

Denna plats är för elever som läser Sällskapsdjur- och djursjukvård samt Djurpark.

Help Endangered Reptiles Project har upprättats tillsammans med Kinyonga Reptile Center
för att hjälpa till med reptil- och amfibiebevarande vilket görs genom utbildning och forskning.

En viktig del är också att centret har besökare där du tar del av den dagliga skötseln
och hanteringen utav djuren inför besökarna.

Rädda sjuka eller skadade djur

Centrets sidoinitiativ är att rädda sjuka eller skadade djur, rehabilitera dem och släppa ut dem i en säker och tryggare miljö. Centret besöker också lokalbefolkning som önskar flytta djur från bostäder.

Centret köper och säljer inte djur. Fältarbete och forskning spelar också en stor roll i deras dagliga uppgifter. På centret finns en mängd olika arter av reptiler, amfibier, spindeldjur och fåglar.Test

Veckan består i allmänhet av 5 dagars arbete och 2 dagars ledighet och personalen är ganska flexibla. En arbetsdag anses vara ca 8 timmar på plats. Avvikelser kan förekomma vid frisläppningar, genomförande av undersökningar eller infångande av djur.

Medan du är på detta program kan du förvänta dig följande:
  • Allmän rengöring och underhållning av inhägnade områden
  • Deltagande vid veterinärmedicinska undersökningar & behandlingar
  • Daglig tillsyn och hälsokontroller av alla djur på centret
  • Administration som involverar dokumentation av beteende/reproduktion/journaler/temperatur/fuktighet etc.
  • Resor för att rädda/fånga djur från omgivande gårdar
  • Samla in och registrera information från djur före & under utsläpp i naturreservat
  • Ge guidning eller kunna ge allmän information till allmänheten som kommer och besöker centret
  • Hantering av djuren för föreläsningar eller presentationer
  • Bedömning av rehabiliterade djur
  • Miljöberikning

Boende & Mat

Huset ligger precis bredvid reptilcentret och har olika sovrum och du har tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. Ni hjälps åt att laga alla måltider.

Utanförhuset finns en mysig trädgård med en liten pool att hänga vid.

Hur ser dagarna ut?

Dagarna är varierande och du kan se hur ett ungefärligt schema ser ut om du klickar på länken nedan.

Din handledare på plats

Jessica Joubert

Senior Curator at Hoedspruit Reptile Centre

Jessica Joubert is a highly experienced professional with a diverse background in working with a wide range of animals, encompassing both domestic and wildlife species. With a passion for animal training, she has notably excelled in the training of birds for free-flight bird shows. Currently serving as the Senior Curator of Reptiles at the Hoedspruit Reptile Centre since June 2022, Jessica possesses a comprehensive understanding of the fundamental principles of training robust animal behaviours.

Jessica’s expertise extends to the meticulous care and husbandry of various species, including fish, reptiles, birds, and arachnids. She takes immense pride in her work and plays a pivotal role in the day-to-day planning of student activities, offering valuable assistance in completing assigned tasks. Living on the premises, Jessica ensures that she is readily available for students in case of emergencies, underscoring her commitment to their welfare and education.

Holding a Diploma in Zoology/Animal Biology, Jessica graduated with distinction, showcasing her academic prowess in the field. Her previous role as the Reptile Curator at Montecasino Bird Park in Johannesburg, one of the most visited zoos in the city, further attests to her wealth of experience and competence.

Notably, Jessica is certified by the African Snakebite Institute to handle venomous snakes, showcasing her commitment to safety and expertise in working with potentially dangerous reptiles. Her professional approach, combined with her dedication to the welfare and education of both animals and students, makes Jessica Joubert an invaluable asset in the field of animal care and education.

Jess Joubert - Reptile Center South Africa