Djurvård Reptile Center

Denna plats är för elever som läser Sällskapsdjur- och djursjukvård samt Djurpark.

Help Endangered Reptiles Project har upprättats tillsammans med Kinyonga Reptile Center
för att hjälpa till med reptil- och amfibiebevarande vilket görs genom utbildning och forskning.

En viktig del är också att centret har besökare där du tar del av den dagliga skötseln
och hanteringen utav djuren inför besökarna.

Rädda sjuka eller skadade djur

Centrets sidoinitiativ är att rädda sjuka eller skadade djur, rehabilitera dem och släppa ut dem i en säker och tryggare miljö. Centret besöker också lokalbefolkning som önskar flytta djur från bostäder.

Centret köper och säljer inte djur. Fältarbete och forskning spelar också en stor roll i deras dagliga uppgifter. På centret finns en mängd olika arter av reptiler, amfibier, spindeldjur och fåglar.Test

Veckan består i allmänhet av 5 dagars arbete och 2 dagars ledighet och personalen är ganska flexibla. En arbetsdag anses vara ca 8 timmar på plats. Avvikelser kan förekomma vid frisläppningar, genomförande av undersökningar eller infångande av djur.

Medan du är på detta program kan du förvänta dig följande:
  • Allmän rengöring och underhållning av inhägnade områden
  • Deltagande vid veterinärmedicinska undersökningar & behandlingar
  • Daglig tillsyn och hälsokontroller av alla djur på centret
  • Administration som involverar dokumentation av beteende/reproduktion/journaler/temperatur/fuktighet etc.
  • Resor för att rädda/fånga djur från omgivande gårdar
  • Samla in och registrera information från djur före & under utsläpp i naturreservat
  • Ge guidning eller kunna ge allmän information till allmänheten som kommer och besöker centret
  • Hantering av djuren för föreläsningar eller presentationer
  • Bedömning av rehabiliterade djur
  • Miljöberikning

Boende & Mat

Huset ligger precis bredvid reptilcentret och har olika sovrum och du har tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. Ni hjälps åt att laga alla måltider.

Utanförhuset finns en mysig trädgård med en liten pool att hänga vid.

Hur ser dagarna ut?

Dagarna är varierande och du kan se hur ett ungefärligt schema ser ut om du klickar på länken nedan.

Chris Cooke – din handledare på plats

Mellan åren 2007-2011 jobbade Chris som kurator vid Centret. Senare har han även jobbat vid andra välkända parker så som; National Zoological Gardens, Johannesburg Zoo och Montecasino Bird Gardens. Chris har lång erfarenhet inom området herpetologi, reptilskötsel och reptilbevarande.

Chris och Hoedspruit Reptile Center-teamet ser fram emot att bygga vidare på centrets rykte, genom att modernisera och uppgradera många av anläggningarna, våra tjänsteerbjudanden samtidigt som centrets strikta etik om ”bevarande genom utbildning och forskning upprätthålls”.